Leden

Dojo Etiquette

Bij het betreden van de dojo dien je je te houden aan de dojo-etiquette. Met deze regels bevorder je een zo optimaal mogelijke trainingsfeer. De dojo-regels gaan met name in op de aspecten: Respect, Veiligheid en Hygiëne.

Ik verwacht trouwens niet dat je deze lijst vanaf les één uit je hoofd weet. Tijdens de les zal ik hooguit op de belangrijkste etiketten letten.

 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Zorg dat je teen- en vingernagels kort geknipt zijn, dit ter voorkoming van verwondingen
 • Zorg dat je schone, correcte kleding draagt. Draag geen sieraden, sokken, T-shirts (dames uitgezonderd).
 • Train niet onder invloed van alcohol of drugs en let op het effect van medicijnen.
 • Kom op tijd voor de les. Laat het weten als je op een bepaalde dag later komt.
 • Bij het betreden van de dojo groet je de kamiza.
 • Draag buiten de tatami slippers. Loop op de tatami alleen met blote voeten om zo de tatami zo schoon mogelijk te houden.
 • Op de tatami is eten en drinken niet toegestaan; ook niet snoep en kauwgom.
 • Licht voor de training de leraar in over een eventuele blessure of handicap.
 • Je wapens (jo, boken, tanto, katana etc.) worden buiten de dojo in een foedraal vervoerd. Als je in de dojo bent leg je de wapens neer tegenover de kamiza.
 • Gebruik nooit zonder toestemming de wapens van een medeleerling.
  Ontdoe je van je slippers, door met je hakken tegen de tatami te tikken. Zo kun je bij het verlaten van de mat makkelijk weer in je slippers stappen.
 • Bij de aanvang van de les nemen de leerlingen op de knieën plaats (in seiza) op de tatami. Vanuit de leraar gezien zitten de hoogste gegradueerden links.
 • Als de leraar heeft plaatsgenomen groet je op zijn aangeven gezamenlijk de kamiza. Hierna groeten de leerlingen de leraar elkaar met de begroeting: “One gaishi masu”.
 • Als je te laat bent, wacht je zittend op de toestemming van de leraar om deel te nemen aan de les.
 • Praten wordt tijdens de les tot een minimum beperkt, tenzij de leraar iets anders aangeeft.
 • Als je begint met de oefening groet je de partner. Na afloop groet je de partner weer als dank voor de training.
 • Blijf tijdens de training attent, gedisciplineerd en oplettend. Zo ontwikkel je vaardigheden als zanshin, een voortdurende en compleet bewustzijn van je omgeving en fudoshin, het onverstoorbaar blijven ondanks dat er inbreuk op je gestel wordt gepleegd.
 • Loop niet tussen twee oefenende partners door.
 • Niet stoeien op de tatami. Dit leidt tot irritatie, onrust en kan leiden tot blessures.
 • Als je onder de les de dojo wilt verlaten, om een dringende reden, waarschuw je de leraar. Zo voorkom je dat als er iets ernstigs aan de hand zou zijn, men je niet uit het oog verliest.
 • Bij een blessure of verwonding, onderbreek je de training, om de blessure te (laten) verzorgen, zodat de blessure niet erger wordt. Meld je bij de leraar.
 • Wees tolerant naar anderen. Laat het aan de leraar over om op- of aanmerkingen te maken.
 • Aan het einde van de les neemt iedereen weer plaats in seiza en groet op aangeven van de leraar de kamiza. Hierna groeten de leerlingen en de leraar “Domo arigato gosai mashita” (bedankt voor de les)
  Groet vervolgens zittend je laatste partner.
 • Indien je een hakama draagt vouw je die netjes op.
 • Stap bij het verlaten van de tatami in je slippers.
 • Bij het verlaten van de tatami groet je de kamiza.

Algemene Voorwaarden

 • ​Door inschrijving verbindt het nieuwe lid zich voor onbepaalde duur aan Aikido-Rijkhoff en mag deelnemen aan de Aikido lessen die geschikt zijn voor zijn of haar niveau.
 • De deelnemer is tot schriftelijke opzegging contributie verschuldigd aan Aikido-Rijkhoff, ongeacht of deelnemer wel of geen gebruik maakt van de lessen.
 • Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, per brief of per e-mail. De opzegtermijn is één kalender maand. Wegblijven is geen opzegging.
 • Door inschrijving wordt de deelnemer tevens lid van de Dutch Aikikai Foundation, de overkoepelende aikidobond. Hiermee is een contributie verbonden van € 35 per kalenderjaar (€ 15 voor jeugd). Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier worden gedeeld met de Dutch Aikikai Foundation.
 • 10 proeflessen (strippenkaart) worden per bankoverschrijving/contant betaald en kan gebruikt worden gedurende 1 jaar (365 dagen). Vanaf 01 september 2016 zijn nieuwe strippenkaarten 3 maanden geldig.
 • Gedurende de zomermaand juli of augustus (afhankelijk hoe de zomervakantie valt) is er geen les. Op www.aikido-rijkhoff.nl staan alle roosters vermeld alsmede dagen waarop wij gesloten zijn.
 • Het nieuwe lid betaalt contributie voor het lidmaatschap. Wijzigingen in lesdagen, -tijden en tariefstelling voorbehouden. De betalingen vinden plaats door middel van automatische overschrijving bij vooruitbetaling. Vakanties zijn verdisconteerd in het contributietarief (er zijn 11 contributiemaanden). De contributie kan worden overgemaakt naar R. Rijkhoff NL78 RABO 0382 3846 79 o.v.v. Dojo Aikido Badhoevedorp, naam student en contributiemaand.
 • Restitutie van de contributie wordt niet verleend; ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de aangeboden lessen, door welke reden dan ook.
 • Alle kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die gemaakt moeten worden door Aikido-Rijkhoff om de financiële verplichting van de deelnemer te incasseren, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikido-Rijkhoff gegeven lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikido-Rijkhoff niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.
 • Blessures of van belang zijnde medische indicaties worden aan de instructeurs gemeld.